Tør luftmængde 1000 m³/time
Affugtningskapacitet 4,6 kg/time*
Våd luftmængde 250 m³/time
Maks. el forbrug 6,4 kW
Vægt 63 kg
* +20° C, 60% RF