Kapacitet +20° C, 60% RF 30,5 kg/time
Procesluftmængde 7.000 m³/time
Regenereringsluftmængde 1.300 m³/time